Archiv akcí ČR

Hygiena a technologie potravin – LI. Lenfeldovy a Höklovy dny

Termín akce:
12. a 13. října 2022

Místo konání:
Brno
Aula Veterinární univerzity Brno

Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší aktuální výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

Potřebné informace naleznete na stránkách Veterinární univerzity Brno:
LI. Lenfeldovy a Höklovy dny

Přihláška