Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2023

časopis Výživa a potraviny – 3/2023

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Jiné možnosti jak získat časopis

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH
Panovská, Z., Hrdličková, M., Cejpek, K:
Vnímání hořké chuti u populace

17. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika

Vymlátilová, L., Pávková Málková, H.:
Jak grilovat zdravě a bezpečně?

Dadáková, E., Kalač, P:
I jedlé druhy hub mohou způsobit trávicí potíže

Rozhovor s doc. Ing. Alešem Rajchlem, Ph.D.

Kudlová, E:
Co nového víme o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách?

Filipová, A., Mokrejšová, V, Zeman, J:
Darované potraviny: spolupráce obchodních řetězů s oprávněnými příjemci

Toušková, K.:
Mezinárodní veletrh Tuttofood – přehlídka chutí světa po italsku

Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví


FROM THE CONTENTS

Panovská, Z., Hrdličková, M., Cejpek, K:
Bitter taste perception in the population

17. Symposium of Society for probiotics and prebiotics

Vymlátilová, L., Pávková Málková, H.:
How to grill healthily and safely?

Dadáková, E., Kalač, P:
Even edible types of mushrooms can cause digestive problems

Interview with doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Kudlová, E:
What new do we know about highly industrialized foods?

Filipová, A., Mokrejšová, V, Zeman, J:
Donated food: cooperation of retail chains with authorized recipients

Toušková, K.:
Tuttofood International Fair – a show of tastes of the world in Italy

Student conference called Nutrition, food and health


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2023

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2023OBSAH
Lidová kuchyně není jen jedna
Prediktory nově vzniklé malnutrice analýza nutritionDay z domovů pro seniory
Co báby kořenářky nevěděly – Sezam
Den otevřených dveří ve školní jí delně na nám. Svornosti
Práce v kuchyni mě pořád baví, říká vedoucí školní jídelny ZŠ U Krčského lesa
Recepty
Proces nutriční péče ve zdravotnických zařízeních
Dieta a dietní omezení při alergii na bílkovinu vejce
Označování potravin jako nástroj nutriční gramotnosti – realizace projektu na základní škole
Komunikace ve výživě – empatie
Nahlédnutí do pracovního setkání odborné skupiny pro školní stravování v projektu Státního zdravotního ústavu Praha „Máme to na talíři…“
Maso a mikrobiologická rizika jeho nedostatečné tepelné úpravy
Hygienická rada – Jak správně ochutnávat pokrmy?