Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2023

Konference Dietní výživa 2023

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
3. října 2023

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Závaznou přihlášku proveďte do 1. října 2023.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester.

Program konference

A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy
B) Od teoretických k praktickým aspektům dietního stravování
C) Cílená redukce hmotnosti
D) Co nás profesně trápí či podporuje (workshop)

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Oficiální zahájení konference

A) Některé nebezpečné neinfekční složky výživy

1) Ing. Jitka Götzová, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR
Rizika neinfekčních kontaminantů potravin.
9.00 – 9.20

2) Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., SPV, VŠCHT
Vznik nežádoucích látek při kulinářské úpravě potravin.
9.20 – 9.40

3) Ing. Beverly Hradecká, Ph.D., VŠCHT Praha
Procesní kontaminanty v cereálních výrobcích.
9.40 – 10.00

4) MUDr. Eva Kudlová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta UK Praha
Procesně zpracované potraviny a rizika jejich konzumace.
10.00 – 10.20

5) Mgr. Monika Vychytilová, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Domácí zelenina: obsah esenciálních a toxických prvků.
10.20 – 10.40

6) Ing. Matěj Malý, VŠCHT Praha
Hexahydrokanabinol (HHC), psychotropní složka v různých výrobcích nabízených na českém trhu.
10.40 – 11.00

7) Doc. MUDr. František Novák, Ph.D., 4. Interní klinika, 1. lékařská fakulta UK Praha
Alternativní kanabinoidy nejsou bez rizik: kazuistiky z jednotky intenzivní péče.
11.00 – 11.20

Diskuse k přednáškám 11.20 – 11.30

Přestávka 11.30 – 11.40

B) Od teoretických k praktickým aspektům výživy

8) Mgr. Bc. Jan Konvička, MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., Mgr. Nadezhda Borzenko, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Vliv nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti.
11.40 – 12.00

9) Ing. Bc. Petra Koutná, Mgr. Nadezhda Borzenko, Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., Mgr. Bc. Jan Konvička, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Práce s pacienty s poruchami příjmu potravy v nutriční poradně: příklady z praxe
12.00 – 12.20

10) Ing. Václav Tesař, DiS., Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Využití nízko-sacharidového a vysoko-tučného stravovacího režimu u pacientu s onemocněním diabetes mellitus.
12.20 – 12.40

11) Bc. Eliška Jemelková, Mgr. Nadezhda Borzenko,  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Fenomén přejídání z pohledu nutriční terapie.
12.40 – 13.00

Diskuse k přednáškám 13.00 – 13.10

Přestávka na oběd 13.10– 13.40

C) Cílená redukce hmotnosti

12) MUDr. Václava Kunová, SPV
Současně užívané moderní diety k redukci hmotnosti – jejich přínosy a rizika.
13.40 – 14.00

13) MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, SPV
Redukce hmotnosti a změny tělesného složení v účinku konzumace vybraných složek výživy a působení střevní mikrobioty.
14.00 – 14.20

14) Mgr. Aneta Sadílková, 3. interní klinika, VFN Praha
Praktické zkušenosti s cílenou nutriční edukací obézních pacientů.
14.20 – 14.40

15) Mgr. Lea Vršecká, Fitness Clinic, Praha
Význam silového cvičení u obézních klientů a jeho správné zařazení do zdravého životního stylu.
14.40 – 15.00

16) Mgr. Bc. Jana Marková, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Stigmatizace obézních osob ve zdravotnictví
15.00 – 15.20

Diskuse k přednáškám 15.20 – 15.30

Přestávka 15.30 – 15.40

D) Co nás profesně trápí či podporuje (workshop)

17) Mgr. Věra Andrášková, Masarykův onkologický ústav Brno, Sekce nutričních terapeutů ČAS
Jsou pro nás, nutriční terapeuty, DRG markery důležité?
15.40 – 16.00

18) Mgr. Marieta Baliková, FN Motol, SPV, Sekce nutričních terapeutů ČAS
Problematika práce nutričního terapeuta ve stravovacím provozu.
16.00 – 16.20

19) Bc. Hana Barešová, FN Hradec Králové
Úloha nutričního terapeuta při výběru nového stravovacího softwaru.
16.20 – 16.40

Diskuse k přednáškám 16.40 – 17.00
Závěr konference

Změna v programu vyhrazena

On-line přihláška