Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2016

Výživa a potraviny 1/2016

Abstrakty


OBSAH

Sekavová, H.:
Vývoj peněžních příjmů a výdajů za potraviny v domácnostech ČR

Adámková, A., Kouřimská, L., Borkovcová,M.:
Jedlý hmyz a jeho postavení ve výživě člověka

Sadílek, T., Průša, P.:
Analýza využití online nakupování potravin v České republice

Kudlová, E.:
IARC hodnocení rizika konzumace červeného masa a masných výrobků

Palánová, B., Stávková, J., Lefnerová, D., Matějová, H.:
Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství

Strádalová, J., Havlík, J., Scheinost, M.:
Vitamin D a jeho role v kompenzaci diabetes mellitus


FROM THE CONTENTS

Sekavová, H.:
The dovelopment of money incomes and food expenditures in the Czech households

Sadílek, T., Průša, P.:
Analysis of Online Buying of Food Products in the Czech Republic

Palánová, B., Stávková, J., Lefnerová, D., Matějová, H.:
Microbiologicall food safety hazards during pregnancy

Strádalová, J., Havlík, J., Scheinost, M.:
Vitamin D and its role in diabetes mellitus treatment

 


Zpravodaj pro školní stravování – 1/2016

OBSAH

Úvodník – Proč kuchařky pláčou

Rizikové hodnoty pro příjem živin 2. díl – rizikové živiny, z výsledků studií do praxe

Konference k 70. výročí školních jídelen

Riziko nádorových onemocnění a konzumace masných výrobků a „červeného masa“

Krabičková dieta

Soutěž o nejlepší školní oběd

Proč kuchařky pláčou

Zdravá školní jídelna

Osobnosti školního stravování