Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2024

časopis Výživa a potraviny – 1/2024

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Jiné možnosti jak získat časopis

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Šnurkovič, P., Prokopová, L.:
Hodnocení obsahu cukru a sorbitolu v plodech hrušek, švestek a jablek

Zelenková, J., Sabolová, M.:
Alkohol ve výživě kojících žen v České republice

Vymlátilová, L., Pávková Málková, H.:
Deset nejčastějších výživových chyb, se kterými se odborníci STOB setkávají v praxi u hubnoucích klientů, a postupy, které používají k edukaci a nápravě

Rozhovor s dr. Luďkem Bartoněm

Beňo, F., Pohůnek, V., Ševcík, R.:
Optimalizace fritování a testování kvality fritovacího oleje pomocí konduktometru testo 270

Paznocht, L., Burešová, B., Kotíková, Z., Martinek P.:
Vaření barevných krup – šetrný způsob využití zrna netradičních odrůd pšenice

Pudil, F.:
Houby jako maso chudých


FROM THE CONTENTS

Šnurkovič, P., Prokopová, L.:
Evaluation of the sugar content and sorbitol in pears, plums, and apples

Zelenková, J., Sabolová, M.:
Alcohol in the nutrition of lactic women in the Czech Republic

Vymlátilová, L., Pávková Málková, H.:
The ten most common nutritional mistakes that STOB experts encounter in practice with weight loss clients and the procedures they use to educate and correct them

Interiew with dr. Luďkem Bartoněm

Beňo, F., Pohůnek, V., Ševcík, R.:
Optimizing the frying and testing the frying oil quality using the conductivity meter testo 270

Paznocht, L., Burešová, B., Kotíková, Z., Martinek P.:
Groats made of colored-grain wheat – a promising alternative to using grain of the novel non-traditional wheat varieties

Pudil, F.:
Mushrooms as meat of the poor


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2024

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2024OBSAH

Rok 2024 je před námi
Nový pohled na neutropenickou dietu
Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – část 9: Indikace pro léčebné diety
Přečetli jsme za vás – Stanovisko EFSA k hornímu tolerovatelnému přívodu cukrů
Zamyšlení nad školními jídelnami v předních místech centra dění
Recepty
Odvaha zkoušet – úvahy a otázky k aplikaci přístupu zaměřeného na člověka v současné nutriční terapii
Jak správně pečovat o svá chodidla a proč je nutné si dopřát profesionální péči
Je vhodné doporučit metodu Baby-led weaning k zavádění příkrmů?
Hygienická rada – Jak správně zacházet s teploměrem?