Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2022

časopis Výživa a potraviny – 1/2022

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Mrlík, M., Rajchl, A., Vápenka, L.:
Balení ovoce a zeleniny

Kuncová, G., Horsáková, I., Rýdlová, L.:
Ošetření potravin pomocí pulzního elektrického pole

Kalač, P.:
Radioaktivita masa divokých prasat

Tláskal, P.:
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi – souhrn a komentář k příspěvkům konference (19. 11. 2021)

Laknerová, I., Podsedníček, M.:
Jedlý hmyz jako potenciální zdroj vitaminu D

Málková, I.:
Jak může pomoci psychologie při řešení problematiky obezity


FROM THE CONTENTS

Mrlík, M., Rajchl, A., Vápenka, L.:
Fruit and vegetable packaging

Kuncová, G., Horsáková, I., Rýdlová, L.:
Treatment of food using a pulsed electric field

Kalač, P.:
Wild boar meat radiactivity

Tláskal, P.:
Baby nutrition and obesity in theory and practice – summary and commentary on konference papers (19. 11. 2021)

Laknerová, I., Podsedníček, M.:
Edible insects as a potential source of vitamin D

Málková, I.:
How psychology can help address obesity


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2022

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2022OBSAH


Picky eaters
Jíst hmyz neznamená okusovat brouka!
Komunikace (nejen) ve výživě – 1. díl
Vliv rostlinných nápojů na zubní zdraví
Den diabetu 2021
Týden rizik malnutrice a Nutrition Day 2021 v České republice
Angelini University Award 2021 patří týmům z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Recepty
Jsou vývary doopravdy dobrým zdrojem minerálních látek?
Školní stravování ve Finsku
Ohlédutí za XXXVII. mezinárodním kongresem SKVIMP
Vitaminátor – rozhovor