Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2022 – Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin

Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin

Podtitul: Výživové a zdravotní aspekty technologické úpravy potravin

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
pod záštitou
Ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a České technologické platformy pro potraviny
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
29. března 2022

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Tematické okruhy:

 1. Představuje konzumace zpracovaných a vysoce zpracovaných potravin riziko pro lidské zdraví?
 2. K jakým změnám dochází při zpracování potravin?
 3. Jak působí látky vznikající během zpracování potravin na lidské tělo?
 4. Jak omezit oxidační a karbonylový stres?
 5. Jakou roli hrají přídatné látky v kontextu výživové hodnoty potravin a jak je možné potraviny fortifikovat?

Organizační pokyny

 • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

  Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
  Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

 • Závaznou přihlášku proveďte do 27. března 2022.
 • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Program konference:

8:30 – 9:00
registrace účastníků

9:00 – 9:10
Aktivity Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Motol)

9:10 – 9:30
Akční plán ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030
Ing. Jitka Gőtzová (Ministerstvo zemědělství ČR)

9:30 – 9:50
Program PK ČR k inovacím a reformulaci potravin, jejich lepší nutriční
a zdravotní kvalitě

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

9:50 – 10:10
Je konzumace vysoce zpracovaných potravin rizikem pro lidské zdraví?
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (Státní zdravotní ústav)

10:10 – 10:50 Přestávka

10:50 – 11:10
Klasifikace stupně zpracování potravin
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (Společnost pro výživu, VŠCHT)

11:10 – 11:30
Změny sacharidů během zpracování potravin
Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (Společnost pro výživu, VŠCHT)

11:30 – 11:50
Vliv průmyslového zpracování na vlastnosti tuků
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (VŠCHT)

11:50 – 12:10
Srovnání mléčných výrobků a rostlinných alternativ z hlediska technologie, složení a výživy
Doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT, PK ČR Skupina pro mléko)

12:10 – 12:30
Alternativy živočišných proteinů
Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:50
Možnosti ovlivnění obsahu přírodních toxických a antinutričních látek během
kulinárního zpracování potravin

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (Společnost pro výživu, VŠCHT)

13:50 – 14:10
Nutriční farmakologie a funkční potraviny – cesta od naděje k realitě
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák CSc. (FN Hradec Králové a LFUK)

14:10 – 14:30
Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a některými dalšími látkami – současný stav legislativy
Ing. Daniela Winklerová (Státní zdravotní ústav)

14:30 – 14:50
Karbonylový a oxidační stres v účinku na zdraví člověka
MUDr. Matěj Kohutiar Ph.D. (2.LF UK)

14:50 – 15:10
Jak potraviny a doplňky stravy ovlivňují karbonylový stres
Doc. Dr. Ing.Karel Cejpek (VŠCHT)

15:10 – 15:30
Inovativní technologie výroby potravin – přínosy a rizika ve vztahu k nutriční jakosti a bezpečnosti
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT)

15:30 – 15:50
Diskuse, závěr konference

On-line přihláška