Výživa obecně

Vývoj obsahu jódu v mléce z tržní sítě ČR

Z výsledků studií je zřejmé, že hlavním a význačným zdrojem jódu ve stravě je mléko a mléčné výrobky u dětí a mladších osob, u kterých může dojít při konzumaci až k přebytku, překročení horní hranice doporučeného příjmu jódu.

Do roku 2007 se obsah jódu v mléce stanovoval 2x v roce v průměrném směsném vzorku z celé republiky. Průměrný obsah jódu z let 1998 – 2009 byl 265 μg/l. Závažný byl rok 2003. Do té doby byl průměrný obsah okolo 200 μg/l, v roce 2003 byla hodnota maximální 454 μg/l a poté v dalších létech byla průměrná hodnota okolo 300 μg/l.

V květnu 2007 se obsah jódu stanovil v jednotlivých odebraných vzorcích ze 24 míst republiky a zjistily se velké rozdíly, a to minimální obsah byl 135 μg/l a maximální obsah byl 509 μg/l. Rozptyl byl obrovský a tato skutečnost by mohla způsobit problémy z hlediska zatížení štítné žlázy. V létech 2007 – 2009 byl pak zjištěn pokles průměrné hodnoty, a to na hodnotu 233 μg/l. Ve druhé polovině roku 2009 koncentrace jódu opět vzrostla na hodnotu 255 μg/l i rozptyl obsahů jódu v jednotlivých vzorcích mléka byl veliký, a to 180 – 455μg/l

Toto sledování pokračuje i v současné době.

Podle:
Kavřík R., Řehůřkovi., Ruprich J.:
Sborník z IX. Konference u příležitosti Dne jódu 2010, 30 – 31