Výživa obecně

Existují rizika nedostatečného a nadměrného přívodu jódu?

V podmínkách nedostatečného přívodu jódu žije 2,0 – 2,2 miliardy osob a asi 700 – 800 milionů trpí chorobami z nedostatku jódu. Těch chorob je více, ale u dítěte a dospělého se vyskytuje v tomto případě struma, hypotyreoza a u dítěte porucha mentálních funkcí, pokles IQ a zpožděný somatický a pohlavní vývoj. Prevencí je zvýšený přívod jódu v graviditě. Platí proto doporučení České endokrinologické společnosti i České pediatrické společnosti JEP doplňovat výživu těhotné a kojící ženy cca 100 μg jódu denně.

V roce 2006 bylo nedostatečně saturováno jódem v průměru: ve světě 31,5 % , v Evropě 52,9 %, v USA 10,6 % a v ČR 13,4 %.

Při nadměrném přívodu jódu se také vyskytují různé poruchy, ale není jasné, zda nadbytek jódu může autoimunitu vyvolat, a nejen aktivovat.

V závěru je možné konstatovat, že příznivé celopopulační benefity jednoznačně prokazatelně převažují nad možnými riziky.

Podle:
V. Zamrazil:
Sborník z IX. Konference u příležitosti Dne jódu 2010, 20 – 23.