Výživa obecně

Obsah jódu ve vaječném žloutku

Obsah jódu ve žloutku vajec z velkochovů a malochovů byl opakovaně sledován v létech 1996 – 2008. Ve žloutcích vajec z velkochovů byl průměrný obsah mnohem vyšší – 1147,6 -+ 568,4 μg/kg proti obsahu jodu ve žloutcích z malochovů – 387,6 -+ 252,5 μg/kg. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v roce 2005, a to ve velkochovech 1663,8 μg /kg a v malochovech 519,5 μg / kg. Tyto hodnoty je třeba přepočítat na průměrnou spotřebu vajec, abychom se dozvěděli, jaká je úhrada jódu konzumací těchto vajec.

Tak např. v roce 2008 byla spotřeba vajec 317 ks /osobu. Ve vejcích z velkochovů byl obsah jódu 19,3 μg ve žloutku, jehož hmotnost byla 18g. Tak se na úhradě potřeby jódu podílela tato vejce ze 14,8 % .Ve žloutku z malochovů byl obsah jódu 6,1 μg a jeho hmotnost byla 18 g. Tím se na úhradě denní potřeby jódu tato vejce podílela jen 4,7 %.

Z výsledků sledování je zřejmé, že vejce představují významný příspěvek pro další výzkum případných rizik z vysokého příjmu jódu, což může následovat u nosnic při snížené snášce.

Podle:
Dušová H., Trávníček J., Kroupová V. a Mikulová M.
Sborník z IX. Konference u příležitosti Dne jódu 2010, 32.