Výživa obecně

Využitelnost vápníku z nového obohaceného pomerančového nápoje ve srovnání s mlékem

Získání doporučeného příjmu vápníku ze stravy může být nesnadné pouze jen mléčnými výrobky. Proto se autoři zabývali absorpcí vápníku z nového pomerančového nápoje. Deset zdravých dospělých – 5 žen a 5 mužů- dostávalo buď pomerančový nápoj obohacený vápníkem nebo mléko.

U obou nápojů byl analyzován obsah vápníku před podáním Jedna skupina dostávala mléko a druhá pomerančový nápoj. Po dvou měsících bylo podávání nápojů oběma skupinám vyměněno. U účastníků byly sledovány hodnoty vápníku. Bylo zjištěno, že absorpce vápníku byla po konzumaci obou testovaných nápojů podobná. Žádné významné rozdíly nebyly u obou testovaných skupin zjištěny a hodnoty vápníku byly v krvi účastníků podobné. Lze proto uzavřít, že biologická účinnost vápníku byla u obou podaných nápojů – obohaceného pomeranče a mléka – podobná.

Podle:
S. Gonnelli, M.S. Campagna, A. Montagnani, C. Caffarrelli, A. Cardini, G. Giorgi, R. Nuti
Int. J. Vit. Nutr. Res. 77, 249 – 254, 2007