Výživa obecně

Vitaminy v tuku rozpustné v laktaci člověka

Laktace má tři fáze: kolostrum, přechodné a zralé mléko. Obsah vitaminů v tukurozpustných a karotenoidů se v jednotlivých fázích liší. Ovlivňuje to obsah tuku a tím se také liší obsah β-karotenu a vitaminu E v kolostru.

V této studii byl analyzován obsah obou faktorů v mléce matek prvorodiček i několikanásobních rodiček, a to ve vztahu k jejich výživě. Vitaminu A byl závislý na fázi laktace a počtu porodů, zatímco u vitaminu E byly nalezeny rozdíly pouze v jednom případě. Kolísání klesá od kolostra ke zralému mléku, zejména u vitaminu A. Obsah vitaminu A a E může dosáhnout až 2,5 a 1,4 x doporučených hodnot.

Podle:
J.A. Paixao, C. Ferraz
Int. J. Vit. Nutr. Res. 77, 303 – 310, 2007