Z odborné literatury

Vysokobílkovinná nízkokalorická strava u neobézních kriticky nemocných pacientů

Zdroj:

Nutrition in Clinical Practice, 2018

Vysokobílkovinná nízkokalorická strava u neobézních kriticky nemocných pacientů

Hoffer L.J.

Vysokobílkovinná nízkokalorická strava, která je přizpůsobená každému pacientovi podle aktuálního množství svalové hmoty, závažnosti katabolického stavu a tolerance energetického příjmu, je nejpřijatelnější nutriční terapií při vážném onemocnění. Dostatečné zásobení bílkovinami by mohlo zmírnit rychle postupující svalovou atrofii, která je pro katabolický stav charakteristická a současně poskytovat velice potřebné aminokyseliny centrálnímu proteinovému kompartmentu a poškozené tkáni. Dávka bílkovin může být v rozmezí od 1,5 do 2,5 g (1,8-3,0 g volných aminokyselin) na kilogram tělesné hmotnosti za den. Strava by měla být nízkoenergetická (přibližně 70 % energetického výdaje nebo 15 kcal na kilogram tělesné hmotnosti za den), protože snaha o přizpůsobení množství přijaté energie energetickému výdaji je fyziologicky neopodstatněná, narůstá riziko nutričního přetížení (tzv. overfeeding), jehož prospěch nebyl opakovaně ve velkých klinických studiích prokázán. Americká společnost pro parenterální a enterální výživu v současné době doporučuje pro obézní kriticky nemocné pacienty vysokobílkovinnou nízkokalorickou stravu. Vysokobílkovinná nízkokalorická výživa je krátkodobě vhodná pro většinu kriticky nemocných pacientů, ať už obézních, či neobézních.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: