Z odborné literatury

Role střevní mikrobioty v rozvoji obezity a diabetu mellitu 2. a 1. typu: nový pohled na tradiční onemocnění

Zdroj:

Medical Sciences, 2018

Role střevní mikrobioty v rozvoji obezity a diabetu mellitu 2. a 1. typu: nový pohled na tradiční onemocnění

Harsch I., Konturek P.

Výzkum lidského mikrobiomu je nejrychleji se rozvíjející oblastí v biomedicíně. Několik studií se věnovalo úloze mikrobiálních organismů při trávení a využití sacharidů. Tyto procesy zahrnují degradaci polysacharidů, transport glykanů, glykolýzu a produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem. Nedávný výzkum prokázal, že vztah mezi střevní mikrobiotou a hostitelským metabolismem je mnohem komplexnější. Střevní mikrobiota podle charakteru svého složení vykazuje buď protektivní účinky vůči rozvoji onemocnění, či naopak vznik onemocnění podporuje. Tento přehledový článek se zaměřuje na charakteristiky metabolického syndromu se zvláštním zřetelem na obezitu, která vykazuje přímou souvislost s rozvojem diabetu 2. typu. Dále se článek zabývá vztahem mikrobiomu k samotnému diabetu 2. a 1. typu. U těchto onemocnění byly zjištěny rozdíly ve složení střevní mikrobioty ve srovnání se zdravými lidmi.

Dosavadní výzkumy ukazují, že mechanismy interakce mezi mikrobiálními a hostitelskými buňkami zahrnují akcelerovanou schopnost získávání energie ze stravy, modulaci volných mastných kyselin ( zejména butyrátu), žlučových kyselin, lipopolysacharidů, kyseliny gama-aminomáselné a dále pak vliv na receptory endokanabinoidního systému, „metabolickou endotoxinémii“, jakož i „metabolickou infekci“. Tento přehled se rovněž zaměřuje na vliv již zavedených léčebných metod metabolického syndromu a diabetu na mikrobiotu a zároveň prezentuje výsledky spojené s pokusy o změnu střevní mikrobioty, jakožto léčebné metody.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: