Výživa obecně

Vysoké dávky vitaminu B12 podávané orálně mohou upravit nedostatečnost ve stáří

Ve starším věku se často objevuje nedostatek vitaminu B12 jako důsledek jeho špatné vstřebatelnosti; vyskytuje se u osob se nespecifickou únavností nebo malátností. Obvykle se léčí intramuskulárními injekcemi 1 mg vitaminu B12 v měsíčních intervalech.

Autoři studovali, jak velké dávky vitaminu B12 je třeba podávat při orální suplementaci. Použili 120členný pokusný soubor 70letých osob obého pohlaví s mírným nedostatkem vitaminu B12 (nízká sérová hladina vitaminu a vysoká hladina kyseliny methylmalonové). Probandi dostávali po dobu 16 týdnů kyanokobalamin v denních dávkách 2,5, 100, 250, 500 nebo 1 000 µg. Ukázalo se, že nejnižší denní dávka schopná maximálně snížit plasmové hladiny kyseliny methylmalonové činí 647 – 1 032 µg kyanokobalaminu, což je 200krát více než je doporučená denní dávka tohoto vitaminu.

Podle:
High doses of oral B12 can correct deficiency in elderly.
PRISM, 2005, č. 2, s. 8 – 9
In: Eussen, S.J.P.M., De Groot, L.C., Clarke, R. a j.:
Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency.
Adose/finding trial. Arch. Intern. Med., 2005, 165, s. 1167 – 1172