Výživa obecně

Zlepšení stravy dívek a žen vyžaduje značné úsilí

Kvalita stravy je pro zdraví žen důležitá nejen v období těhotenství a kojení, ale také během jejich dětství a stáří.

Nedostatečný stav zásobení nutrienty zhoršuje nejen jejich osobní zdravotní stav, ale může také ovlivnit zdraví budoucí generace. Všeobecně lze konstatovat, že většina žen stále ještě nedostává potřebné množství vitaminů a minerálních látek ze své stravy. Proto se vyžaduje zvolit celostní přístup a nikoliv jednoduché zaměření na jednotlivé výživové faktory. Nový přístup pro zásobování organismu mikronutrienty s cílem významného zlepšení zdravotního stavu klade větší důraz na prevenci než na léčbu. Podporuje se u žen a dívek zdravý životní styl a zabezpečuje mikronutrientová dostatečnost nejen v těhotenství a při kojení, ale po celý průběh životního cyklu. Ženy by měly vedeny ke spotřebě potravních doplňků, pokud jejich fyziologické potřeby nejsou uhrazeny běžnou stravou anebo obohacenými potravinami.

Podle:
More efforts needed to improve girl’s and women’s diet quality.
PRISM, 2005, č. 2, s. 9
In: Bartley, K.A., Underwood, B.A., Deckelbaum, R.J.:
A life cycle micronutrient perspective for women’s health.
Am. J. Clin. Nutr, 2005, 82, s. 1188S – 1193S