Výživa obecně

Vitamin E může zpomalit rozvoj Alzheimerovy nemoci

Ačkoliv lidský mozek představuje necelá 2 % tělesné hmotnosti, spotřebuje více než čtvrtinu tělního kyslíku.

Vysoké hladiny nenasycených lipidů v mozku jsou náchylné na oxidační poškození, což se považuje za důležitý faktor ve vývoji neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba. Nízká hladina vitaminu E v mozku je u pacientu s Alzheimerovou chorobou běžná. To naznačuje, že suplementace vitaminem E by mohla mít ochranný efekt. Nedávné studie s pacienty s mírným stavem Alzheimerovy choroby to potvrzují. Důvod, proč se vitamin E chová jako antioxidant v cerebrospinální tekutině, ale jako prooxidant v krvi, souvisí v hlavními rozdíly v oxidačních podmínkách v těchto dvou tělních tekutinách.

Podle:
Vitamin E might delay development of Alzheimer´s disease.
PRISM, 2005, č. 2, s. 8.
In: Kontusch, A., Schekatolina, S.:
Vitamin E in neurodegenerative disorders: Alzheimer´s disease.
Ann. NY Acad. Sci., 2004, 1031, s. 249 – 262