Archiv akcí SPV

Školní stravování 2013 – program konference

Konference Školní stravování 2013
Ke zdravé výživě školních dětí

14. – 16. 5. 2013
Je možné přihlásit se na celou konferenci nebo pouze
na středu 15. 5. 2013.

ÚTERÝ ODPOLEDNE – BOJ PROTI DĚTSKÉ OBEZITĚ A ROLE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zahájení ve 13:30 hod. (13:30 – 16:30)

Moderuje: MUDr. Petr Tláskal CSc., Mgr. Veronika Březková

I. BLOK

Úvod konference – MUDr. Petr Tláskal ,CSc., předseda Společnosti pro výživu

FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY  – MUDr. H. Zamrazilová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha
Aktivace vybraných  momentů edukace a životního stylu ve školním prostředí

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR, vrchní ředitelka pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby
Pohled hygieny na automaty a bufety ve školách ve vztahu ke zdravé výživě

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., 1. LF UK
Jak bojují proti nezdravým automatům ve školách v jiných zemích

Bc. Anna Packová, Magistrát města Brna
Stravovací návyky dětí a automaty ve školách – ZBP

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PŘESTÁVKA

II. BLOK

Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc., Katedra psychologie FF UK
Některé negativní vlivy reklamy na jídelní chování dětí

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha
Luštěniny

Bc. Tereza Fujáková, LF MU Brno
Pitný režim ve školách a jak ho naplňovat

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

FIRMA AG FOODS GROUP A.S. SRDEČNĚ ZVE ÚČASTNÍKY KONFERENCE NA DISKOTÉKU, KTERÁ SE KONÁ V ÚTERÝ 14. 5. 2013 VEČER OD 20:00 V RESTAURANTU PHILADELPHIA,
DŮM TECHNIKY
(1. PATRO),
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY.

STŘEDA DOPOLEDNE – JAK NAPLNIT SPOTŘEBNÍ KOŠ

(9:00 – 12:00)

Moderuje: Ing. Jarmila Blattná, CSc., Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

III. BLOK

Ing. Ludmila Věříšová, CSc., SPV
Spotřební koš – zařazování potravin a koeficienty

Monika Křtěnská, vedoucí školní jídelny Praha 9
Co očekávají rodiče od školního stravování? 

Doc. Ing. Ivana Capouchová, ČZU Praha
Obilniny a pseudoobilniny ve školním stravování

Mgr.Miroslava Slavíková, Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem
Luštěniny a obilniny – jak zajímavě sestavit jídelní lístek, aby se naplnil SK

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM 

PŘESTÁVKA

IV. BLOK

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., VŠCHT Praha
Drůbeží maso, strojně oddělené maso a výrobky z něj – vhodnost pro školní stravování

Ing. Tomáš Potůček
Problematika ryb na českém trhu

Prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., ČZU Praha
Probiotické bakterie v mléčných kysaných výrobcích 

Ing. Jaroslav Havlík, ČZU Praha
Antioxidanty v ovoci a zelenině, jak nejlépe naplnit spotřební koš

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

STŘEDA ODPOLEDNE – LEGISLATIVA A EKONOMIKA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

(13:30 – 16:30)

Moderuje: Bc. Packová Anna, Bc. Strosserová Alena

V. BLOK

Mgr. Pavel Zeman, Jindřichův Hradec
Hospodaření školy a školních jídelen v roce 2013  

MŠMT
Aktuální zprávy z MŠMT ke školnímu stravování

Ministerstvo zdravotnictví
Aktuální změny v oblastí i státního dozoru

PANELOVÁ DISKUZE K AKTUÁLNÍ OTÁZKÁM ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
za přítomnosti zástupců ministerstev, ČŠI a dalších.

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM 

PŘESTÁVKA

VI. BLOK

PREZENTACE FIREM – FORMOU UPOUTÁVKY A POZVÁNKY KE STÁNKŮM 

Mgr. Eva Dvořáčková, ČMOS Praha
Nový zákoník práce a jeho dopady na školu a školní jídelny a pracovně právní vztahy

Bc. Alena Strosserová, Bc. Anna Packová a Ing. Zdeněk Hladík
Fotogalerie ze soutěže o nejlepší školní oběd

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

FIRMA VITANA A. S. ZVE VŠECHNY ÚČASTNÍKY KONFERENCE VE STŘEDU 15. 5. 2013  OD 20:30 HODIN  NA KONCERT V DOMĚ HUDBY S NÁZVEM  „ABBA SHOW – MAMMA MIA“. KONCERTOVAT BUDE KAPELA JAM & BAZAR A ZAZNÍ VŠECHNY NESTÁRNOUCÍ HITY SKUPINY ABBA. VSTUPENKU S PROGRAMEM OBDRŽÍ ÚČASTNÍCI PŘI PREZENCI.

ČTVRTEK DOPOLEDNE – CO JEŠTĚ MUSÍME VĚDĚT

(9:00 – 11:30)

Moderuje: Mgr. Miroslava Slavíková, MUDr. Jan Ševčík

VII. BLOK

Ing. Alena Fürstová, Ústředí ČŠI Praha
Hospodaření školní jídelny, účtování závodního stravování  

Doc.MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., SZU Praha, pracoviště Brno
Identifikace nebezpečí výskytu plísní  v potravinách a pokrmech v kuchyních a možnosti jejich prevence

MVDr. Pavel Otoupal, SPV
Správná praxe a HACCP – problémy a možnosti řešení

MUDr. Jana Pilnáčková, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Audity HACCP ve školní kuchyni

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

PŘESTÁVKA

VIII. BLOK

Mgr. Veronika Březková, Masarykův onkologický ústav
Peklo na talíři a další pekelnosti na internetu

Ing. Jaroslav Havlík, ČZU Praha
Hysterie kolem „Éček“, co musíme vědět

Mgr. Sylva Štajnochrová, LF MU Brno
Mléko ano, nebo ne?

Mgr. Jana Stávková, LF MU Brno
Slazené nápoje ve školním stravování a jejich vliv na dětskou obezitu

Ing. Tomáš Potůček
Křehčení a podobné úpravy mas

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM

Závěrečné slovo – MUDr. Tláskal Petr, CSc., předseda Společnosti pro výživu