Výživa obecně

Vitamin C, vitamin B12, kyselina listová a riziko osteoporotických fraktur

Vodorozpustné vitaminy ovlivňují vývoj struktury kostní dřeně, ale existuje i informace o jejich spojitosti s osteoporotickými frakturami. Analyzovali jsme proto vitamin C, vitamin B12 a kyselinu listovou v séru a nebo příjem vitaminu C a kyseliny listové ze stravy, abychom zjistili, zda jsou tyto faktory ve vztahu ve zlomeninami v dospělosti.

Studovali jsme všech 167 případů zlomenin v nemocnici v Jaén ve Španělsku. Zlomeniny se týkaly pacientů starších 65 let a nebo pacientů s četnými zlomeninami po mnoho let. Kontrolami byli lidé bez zlomenin, a to jakéhokoliv věku a pohlaví.

Analýzy vitaminů prokázaly, že není vztah mezi příjmem uvedených vitaminů a rizikem zlomenin. Na závěr uvádíme, že obsah vitaminu C v séru byl nižší u pacientů s osteoporotickými zlomeninami.

Podle:
M. J. Martinez – Ramirez, S. Palma Pérez, A. D. Delgado – Martinez, M. Á. Martinez – Gonzáles, C. De la Funte – Arrillaga, M. Delgado – Rodrígez
Int. J. Vit. Nutr. Res. 77, 359-368, 2007