Výživa obecně

Konference o biofortifikaci

Tato konference se konala 9. – 11. 11. 2010 ve Washingtonu DC. Byla to globální konference, organizovaná proto, aby se mohli sejít všichni pracovníci ve světě, kteří se problematikou biofortifikace zabývají, studují ji. Sešlo se 300 výzkumníků a vědců, kteří dělají různá rozhodnutí v oblasti zemědělství. Snahou této činnosti je zlepšit zdravotní stav populace. V rámci stravovaní účastníků konference byly podány 2 pokrmy biofortifikované, a to fazolové lusky a kukuřice.

Jedno z hlavních témat na programu bylo, jak upravit vzájemné kontakty mezi zemědělstvím a výživou, aby zemědělství mohlo účinněji působit na zlepšení výživy. Byly položeny 3 otázky:

1) Jaké je spojení mezi zemědělstvím a výživou

2) Existuje potenciál pro realizaci

3) Co je možné učinit pro zvýšení realizace

Následovala diskuse o tom, jak nejlépe upravit problematiku v zemědělství, aby se malnutrice mikroživin zlepšila. Bylo vysloveno prohlášení: Biofortifikace je doplňující přiblížení ke kontrole nedostatku mikroživin v rozvíjejícím se světě.

Na konferenci se zdůrazňovalo, jak zemědělské výrobky zlepšené biofortifikací mohou být účinné při zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, ať už se jedná o vitamin A, železo nebo zinek či jinou mikrořivinu. Jedním z výsledků diskusí je, že je nutné stanovit indikátory pro měření deficience jednotlivých prvků, obzvláště pro zinek, který nemá citlivého biomarkera.

Na konferenci se rovněž ozřejmilo, že je nutné se věnovat biofortifikaci bílkovin, aby se zlepšila biologická využitelnost a dále jak upravit podmínky, aby podnebí mohlo působit na nutriční kvalitu bílkovin.

Podle:
Bowley A.
Nutriview 2011 / 2, 7-8