Výživa dospělých

Vitamin K a kardiovaskulární onemocnění a mrtvice u žen po přechodu

Vitamin K je esenciální pro krevní srážení a pro stavbu kostí.

Stravou přijímáme vitamin K1 – fylochinon a ze živočišných zdrojů vitamin K2 – menachinon.

Byla vypracována studie, do které bylo zařazeno 16 057 žen, většinou v období po přechodu, a které neměly na začátku sledování žádné kardiovaskulární onemocnění. Příjem potravy se sledoval formou dotazníků. Po 6 letech sledování se objevilo 363 případů kardiovaskulárního onemocnění a 144 případů mrtvice.

Příjem vitaminu K1 byl 212 (7–914) µg/den a vitaminu K2 byl 30 (0,9–188) µg/den. Příjem vitaminu K1 se neprojevil ani u kardiovaskulárního onemocnění ani v případech mrtvice. U vitaminu K2 jsme však zjistili menší počet případů kardiovaskulárního onemocnění u žen, ale ne případů mrtvice.

Na závěr je možno uvést, že adekvátní příjem vitaminu K2 z potravy by mohl být důležitý pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění.

Podle:
N.M. de Roos, G.C.M.Gast, I.Sluijs, M.L.Bots, J.M.Geleijnse, J.C.Witteman, D.E.Grobbee, P.H.M.Peeters, Y.T. van der Shouw
Atherosclerosis 2005, 6, str.155