Výživa dospělých

Spojení HDL-cholesterolu a kouření s infarktem myokardu u Řeků

Byla zorganizována epidemiologická studie pro identifikaci rizikových faktorů, které mají u populace vliv na infarkt myokardu.

Sledovány byly: genetika, rizikové faktory biochemické a chování pacienta.

Na rozdíl od jiných studií nebyl zjištěn rozdíl mezi kontrolou a sledovanými případy v působení středních hodnot LDL-cholesterolu. HDL-cholesterol byl signifikantně vyšší u kontrolní skupiny populace. Ve shodě s jinými studiemi převládal vliv kouření ve sledovaných případech ve srovnání s kontrolní skupinou (83 % proti 58 %). Podobně i genetické znaky byly u obou skupin rozdílné.

Ze studie vyplynulo, že kouření, relativně nízká hladina HDL-cholesterolu a pravděpodobně i určité genetické znaky hrají úlohu v infarktu myokardu.

Podle:
M.A.Cariolou:
Atherosclerosis 2005, 6, str. 3