Výživa obecně

Kyselina listová snižuje peroxidaci lipidů u uremických pacientů

Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů s nemocnými ledvinami vyžadující dialýzu. Nedávno se k tomu přiřadily i vysoké krevní hladiny homocysteinu, záněty a oxidační stres jako faktory spojené s rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Autoři studovali váhu těchto faktorů. Statistická analýza neprokázala žádné spojení mezi těmito třemi faktory. Záněty a lipidová peroxidace spolehlivě prognózují riziko úmrtí, ale hladina homocysteinu u pacientů užívajících kyselinu listovou nikoliv. Prokázalo se, že intravenózní podávání kyseliny folinové, aktivní formy kyseliny listové, snižuje hladiny homocysteinu u pacientů se zánětem.

Podle:
Folic acid reduces lipid peroxidation in uraemic patients.
PRISM, 2005, č. 2, s. 7.
In: Bayés, B., Pastor, M.C., Bonal, J., Romero, R.:
„New“ cardiovascular risk factors in patients with chronic kidney disease: role of folic acid treatment.
Kidney Internat, 2005, 65, s. S39 – S43