Výživa obecně

Vitální výživa

Nedostatek mikroživin ve vývojových zemích trvá dále. Čtvrtina dětí v těchto zemích má nízkou váhu a jedna třetina dětí je v budoucnosti odkázána na chudou, nedostatečnou výživu. Každý rok přibližně 10 milionů dětí umírá před svými pátými narozeninami. Mnoho z nich umírá na podmínky spojené s nedostatečnou výživou. Proto je pro získání dobrých výsledků žádoucí docílit dlouhodobé investice od vlády a jejich partnerů. Naštěsti existuje řada nevládních organizací, které jsou určeny pro pomoc nejpotřebnějším osobám.

Jedna z těch organizací jsou Vitaminoví andělé. Je to agentura, která byla založena v roce 1994 v Santa Barbaře v Kalifornii. Dnes tato organizace pracuje na snížení dětské úmrtnosti ve více než 30 zemích na světě. Organizace se stará o zásobení tabletami mikroživin dětem a matkám, které to nutně potřebují. Vloni Vitaminoví andělé podali více než 100 milionů dávek mikroživin po celém světě. Cena byla vyšší než 40 milionů amerických dolarů. Jejich činnost je dotována mnoha dotacemi od soukromníků, dotacemi z obchodu, zejména z průmyslu naturálních výrobků. Rozpočet uvedené organizace činí méně než 5 % ze všech získaných dotací.

Program organizace Vitaminoví andělé:

Mezinárodní kampaň o vitaminu A, která se snaží redukovat úmrtnost dětí a eliminovat dětskou slepotu, kterou způsobuje nedostatek vitaminu A. Řeší se to tím, že se dítěti po 5 let života podává 2x ročně vysoká dávka vitaminu A ( cena je 25 centů). Tak lze snížit úmrtnost až o 23 %. Tato operace se organizuje ve 23 zemích na 3 kontinentech. Zasahuje tak 10 milionů dětí a 500.000 těhotných a kojících matek ročně.

Celková kampaň Vitaminových andělů, jejíž program zahrnuje denní podání multivitaminů dětem do 5 let života a těhotným a kojícím matkám. Denní podání dává dětem první krok, který je potřebný k získání dobrého stavu fyzického a duševního. Matky získávají nezbytné živiny potřebné k upevnění jejich zdraví i zdraví jejich dítěte.

Tato aktivita znamená distribuci asi 100 mílíonů dávek esenciálních mikroživin ročně ve 21 zemích na 4 kontinentech, včetně USA. Členové organizace Vitaminoví andělé se domnívají, že každý člověk má právo na základní výživu a tím lze předejít onemocněním z nedostatku vitaminů. Těhotné ženy by měly dostávat výživu takovou, která je zapotřebí, aby donosily zdravé dítě, které nezemře na nedostatek vitaminů a dospělí a děti nebudou trpět nedostatkem, kterému lze dopředu zabránit.

Podle:
Vitaminoví andělé Santa Barbara, USA
Nutriview 2009/3, 14 – 15