Výživa obecně

Současný stav znalostí o zdravé výživě

Časopis Nutrition Review ve svém Doplňku 1 vloni uvedl výsledky 1. Světového kongresu o zdravé výživě populace. Kongresu se zúčastnilo 79 zemí. Stručné výsledky jsou uvedeny dále.

Nejprve byl podán přehled o změnách názorů na výživu, ke kterým postupně docházelo od r. 1940. Cesta, která ovlivňovala zdraví populace byla hodně dlouhá a namáhavá. Hodnocení se zúčastnili vědci z oboru sociálních věd a pomohli odhalit příčiny špatné výživy a navrhli možné řešení. Vědecké pohledy do hesla „Vy jste to, co vaše matka jí“ mají velkou platnost. Na špatné výživě se podílí chudoba. R. Sibrian popisuje 3 hlavní indikátory hladu (převaha podvýživy, převaha kritické chudoby potravin, převaha dětské podvýživy). Dále podává návrhy, jak lze využít získané hodnoty ve skupinách populace na všech úrovních.

Organizace pro dětskou výživu, která byla založena v roce 1975 v Chile se zúčastnila jednání, při kterých bylo zjištěno, že nejvíce špatně živených dětí je v prvních 3 létech jejich života. Při vytvoření preventivního programu zmíněná organizace prohlásila, že se musí najít způsob, jak změnit výchovu v rodině a ukázat nutnost modifikace jejich životního stylu, aby se zlepšilo zdraví a výchova mohla pokračovat.

Další vědci – pracovníci významných organizací – C. Moron a F. Viteri pokračovali ve studiu shora uvedených témat a soustředili svoji pozornost zejména na železo a anemii. Jiná skupina autorů pod vedením E. Boy se spolupracovníky zdůrazňuje, že je nutný další výzkum v tomto oboru a učinit rozhodnutí, která živina je zejména důležitá pro zdraví člověka.

Kyselina listová je problematická živina pro zdraví populace. G. Varela- Moreiras popsal interakce mezi vitaminem B12 a kyselinou listovou a jejich vztahem ke zdraví. Upozornil na to, že u člověka může docházet k maskování nedostatku vitaminu B12 při přijímání doplňků kyseliny listové. M. Lawrence s dalšími 5 výzkumníky z Číny, Finska, Irska, UK a USA prozkoumal národní nařízení proti povinnému obohacování kyselinou listovou. Zdůraznili, že je vždy nutné vzít v úvahu veškeré okolnosti a zvyky a rizika a výhody.

Výživové zvyky ovlivňují dlouhodobě zdraví. V literatuře se vyskytuje řada prací o stravě, která je pro velkou část populace běžná a jsou to středozemní zvyky – olivový olej, ovoce, zelenina, ryby, mořské ryby a víno. Uvedené potraviny ukazují na lepší přežití a dlouhodobé zdraví.

Jedenáct prací se týká nadváhy a obezity a co by se mělo dělat pro prevenci a pro léčbu. A. Drewnowski uvedl, že skupina lidí s nejnižším vzděláním a příjmem má nejvyšší možnost být obezní a získat cukrovku 2. typu. J. Aranceta a jeho kolegové oznámili strategii pro prevenci obezity ve Španělsku.

Vztah mezi fyzickou aktivitou a obezitou ukazuje na problémy ve způsobu života. Na sympoziu se diskutovalo o tom, jak zabránit nebo předejít dětské obezitě. Zjistilo se, že metabolický syndrom ovlivňuje více než čtvrtinu středozemní populace.
Změna ve výživě je fáze sociálního vývoje společnosti s nízkými příjmy, kde tradiční problémy z podvýživy a známé nedostatečnosti pokračují a připojují se k problémům z nadměrné výživy a nadváhy.

V prospektivní studii o vlivu na sociální a ekonomické transformace v Číně Z. Fengying a jeho spolupracovníci zjistili, že v posledních 20 létech zde byl signifikantní vzestup ve stravě, která může v zemi způsobit různá onemocnění. Na samotný závěr bylo konstatováno,že „výzkum a poslání“ má pozitivní vliv na zdraví populace a jejich program.

Podle:
Noel Solomons
Nutriview 2009/3, 12 – 14