Výživa obecně

Pokrok ve výživě

Pro zlepšení výživy se začaly vyrábět nové výrobky pro boj proti špatné výživě a ke zlepšení zdraví populace. Jeden z nových výrobků v roce 2008 byla obohacená rýže. W. Oulton prohlásil, že to není nic nového, protože taková úsilí o obohacování rýže už v minulosti probíhala, ale bezúspěšně. Nepodařilo se takovou rýži dostat do výroby. Naproti tomu bylo zdůrazňováno, že obohacená rýže je přijatelná na celém světě u populace s nízkými příjmy a že to je významný výrobek pro inovaci ve výživě. V Číně je na trhu sójová omáčka obohacená železem a byla dobře přijímána u zemědělské populace.

Rýže je základní potravina pro více než polovinu populace ve světě. Bílá rýže není dobrým zdrojem vitaminů a minerálních látek. Proto vznikl nový výrobek NutriRice. Při výrobě rýže vzniká určité množství polámané rýže, která je základem pro obohacení. Nejprve se polámaná rýže umele a pak se k ní přidá speciálně připravený premix z vitaminů a minerálních látek. Směs se poté extruduje. Připravená směs se přidá do běžného výrobku rýže v množství 1 – 2 %. Takový přídavek neovlivní ani chuť ani barvu rýže. NutriRice se vyrábí v Číně v organizaci Wuxi NutriRice Ltd.

Čínské autority zjišťovaly vliv zlepšené výživy na mentální a fyzickou kondici některých nejchudších dětí v zemi. Děti dostávaly vejce, obohacenou sójovou omáčku, rostlinný olej a NutriRice po dobu 10 měsíců.
Zjištěné výsledky byly neobyčejně dobré:
Anemie se snížila z 13,7 % na 2,5 %
Nedostatečnost vitaminu B1 se snížila z 24,8 % na 4,5 %
Nedostatečnost vitaminu B2 se snížila z 17,7 % na 7,9 %
Nedostatečnost zinku se snížila z 33,9 % na 14,1%
Fyzická síla vzrostla
Duševní kapacita vzrostla významně

Podle:
M. Adade (DSM)
Nutriview 2009/3,5