Výživa obecně

Vliv podávání vitaminu D na lámání kostí a padání starých žen

Byla provedena studie u 2256 žen 70letých a starších v období červen 2003 – červenec 2005 vždy v období podzim – zima. Ženám se denně podávalo 500 000 m.j. vitaminu D nebo placebo.

Aplikovaná terapie vyústila ve zvýšeném riziku padání a zvýšeném počtu zlomenin, takže u žen s vitaminem D bylo 171 zlomenin proti 135 zlomeninám u žen s placebem. Dále 837 žen s vitaminem D3 spadlo 2892 x proti skupině 769 žen s placebem, které spadly 2512x. Studie je doložena 37 literárními odkazy. Autoři na závěr konstatují, že je zapotřebí provést další studie z jiných oborů, např. neurologickém.

Podle:
K. M. Sanders, A. L. Start, E. J. Williamson aj.
JAMA 2010, 303 (18), 1815 – 1822