Archiv akcí ČR

Evropský kongres obezity 2015 (ECO 2015)

6. – 9. 5. 2015
PRAHA
„Teaching Course Multidisciplinary Treatment in Children“
Presymposium ECO 2015 se koná 6.5. 2015 dopoledne
účast je bezplatná a nezávislá na účasti ECO 2015