Výživa obecně

Úloha chromu v diabetu

Je známo už přibližně 40 let, že diabetici mají nedostatek chromu, což způsobuje problémy s insulinem. Příčina však nebyla známa. V nedávné době se podařilo odhalit příčinu.

Byla objevena nízkomolekulární bílkovina zvaná chromodulin. Její vliv na působení insulinu je velký, jeho účinek se tím zvýší osmkrát. Je-li v organismu nedostatek chromu,pak je absorpce insulinu nedostatečná. Vliv doplňků chromu byl prokázán u obou typů diabetu.

Podle:
Mainz J.
The Abstract Book of Vitamins 2006 – Health Ingredients, Metabolism, Analysis, str.24