Výživa obecně

Obsah karotenoidů v séru a hodnota pigmentu v makule po konzumaci špenátu

Byl sledován vliv stravy na zdraví očí u starších osob, neboť degenerace makuly znamená ztrátu vidění. Karotenoidy lutein a β-karoten jsou antioxidanty a na oči působí ochranně. Bylo zjištěno, že zvýšená konzumace rostlinných potravin, bohatých na karotenoidy, může zvýšit obsah karotenoidů v séru a hodnotu pigmentu v makule, ale neplatí to u všech osob stejně.

Autoři sledovali obsah luteinu (L) a β-karotenu (BC) ve 13 odrůdách špenátu (Spinacea oleracea) ve dvou obdobích pěstování. Zjištěné hodnoty v čerstvém špenátu měly velký rozptyl. Odrůda Springer obsahovala 8,4 mg L a 6,5 BC ve 100 g a odrůda Spinner obsahovala 12,1 mg L a 9,2 mg BC ve 100 g.

Ve sledované studii byl špenát podáván 10 osobám v množství 5–50 g špenátu týdně, a to po dobu 12 týdnů. Za tu dobu se zvýšila koncentrace luteinu v séru průměrně o 22 % u osob, které konzumovaly špenát s nízkou koncentrací luteinu a u osob, které konzumovaly špenát s vysokou koncentrací luteinu, se koncentrace luteinu v séru zvýšila průměrně o 33 %.

Průměrná hodnota pigmentu makuly se nezvýšila u osob, které konzumovaly špenát s nízkou koncentrací luteinu, ale zvýšila se u osob konzumujících špenát s vysokou koncentrací luteinu. Na závěr této práce je proto možno doporučit pěstování odrůd špenátu s vysokou koncentrací luteinu.

Podle:
Kopsell D. A., Curran-Celentano J., Wenzel A. J., Kopsell D. E.
The Abstract Book of Vitamins 2006 – Health Ingredients, Metabolism, Analysis, str.26–27.