Výživa obecně

Polyfenoly v luštěninách

Luštěniny obsahují řadu esenciálních živin – bílkoviny, vitaminy, minerální látky a také malé množství tuku. Luštěniny jsou také zdrojem polyfenolů – bioaktivních komponent. Konzumace této potraviny se pohybuje v průměru v zemích EU od 2,2–3,4 kg / osoba / rok, ale na Slovensku je nižší, a to v průměru 1,2–2,0 kg / osoba / rok.

Autoři článku sledovali koncentraci flavonoidů a celkové množství polyfenolů v sóji (Glycine max.), hrachu ( Pisum sativum) a fazolích (Phaseolus vulgaris). Stanovovali tyto flavonoidy: genistein, daidzein, apigenin, kemferol. V jednotlivých sledovaných luštěninách zjistili různá množství uvedených flavonoidů v tomto pořadí (od největšího k nejmenšímu):

  • v sóji: genistein, daidzein, apigenin, kemferol
  • v hrachu: kemferol, apigenin, genistein, daidzein
  • ve fazoli: apigenin, kemferol, genistein, daidzein

 

Celkové množství polyfenolů se pohybovalo v rozmezí 12,08 mg / kg ve žlutých odrůdách hrachu až do 128,1 mg / kg v sóji.

Podle:
Timoracká M., Melicharová S., Vollmannová A.
The Abstract Book of Vitamins 2006 – Health Ingredients, Metabolism, Analysis, str.235