Archiv akcí SPV

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2018 – Bílkoviny

Pozvánka konference Bílkoviny

loga

XXXIX. ročník konference
Podtitul: Bílkoviny

Termín akce:
25. dubna 2018 (registrace 9:00-9:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
pod záštitou
Úřadu pro potraviny MZe ČR a České technologické platformy pro potraviny

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vložné:
1.500,- Kč bez DPH (1.815 Kč vč. DPH) zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.250 Kč bez DPH (1.512,50 Kč vč. DPH).
Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.
Termín přihlášení zájemců je do 20. 4. 2018.

Jste-li člen SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, doplňte před odesláním přihlášky do pole Poznámka: „člen SPV“.
S platbou vyčkejte, než Vám zašleme fakturu s částkou, kde bude sleva již v ceně zahrnuta.

 
Videozáznamy přednášek
Archiv prezentací
Program (pdf):

9:30 – 9:40
Aktivity Společnosti pro výživu
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

9:40 – 9:50
Novinky v potravinářské legislativě a aktuality z Úřadu pro potraviny
MUDr. Viera Šedivá (Ministerstvo zemědělství ČR)

9:50 – 10:10
Programy PK ČR k reformulacím receptur potravin
Mgr. Markéta Chýlková, RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

10:10 – 10:30
Bílkoviny – úvod do problematiky
MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

10:30 – 10:50
Vývoj vlastní produkce hlavních zdrojů bílkovin v ČR
(Agrární komora ČR)

10:50 – 11:00 Přestávka na občerstvení

11:00 – 11:25
Význam esenciálních aminokyselin v metabolických procesech organismu
MUDr. František Novák, Ph.D. (VFN Praha)

11:25 – 11:50
Vysokobílkovinná dieta v metabolismu sportovců
Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (1. LFUK Praha)

11:50 – 12:15
Alergie na bílkoviny potravin
MUDr. Martin Fuchs (Pracoviště klinické imunologie a alergologie Praha 9)

12:15 – 12:40
Bílkovina a alternativní způsoby výživy
MUDr. Václava Kunová (Nutradit Praha)

12:40 – 13:05
Půstem  k těžké proteino-energetické malnutrici
MUDr. Z. Kala Grofová (Nemocnice Pardubice)

13:05 – 14:00 Přestávka na občerstvení

14:00 – 14:25
Obsah a kvalita bílkovin v potravinách a jejich změny při přípravě pokrmů
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

14:25 – 14:50
Moderní trendy – Hmyz zdroj bílkovin – Jak na to.
Ing. Jitka Götzová (Ministerstvo zemědělství ČR)

14:50 – 15:15
Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách
doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

15:15 – 15:40
Problematické dusíkaté látky vznikající při výrobě potravin
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, Společnost pro výživu)

15:40 – 16:05
Příklady cílených záměn zdrojů dusíku v potravinách
doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing Václav Pohůnek (VŠCHT Praha)