Vybrané články

Spánkem proti obezitě?

2018/2
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno

Abstrakt
Mnoho studií se v posledních letech věnuje problematice obezity, mimo jiné také v souvislosti s nedostatečným spánkem. Zkoumán je především význam spánku v regulaci energetické rovnováhy a také vliv nedostatečného spánku na nervový a neuroendokrinní systém. Zatímco u dětí existují jednoznačné důkazy o působení nedostatečného spánku na zvýšení BMI, u dospělých osob se nedostatek spánku jeví jako méně jednoznačný rizikový faktor obezity. Nicméně z hlediska komplexního působení spánku na řadu fyziologických procesů je možné říct, že spánek sehrává i tak velmi důležitou úlohu v regulaci tělesné hmotnosti i v rozvoji dalších zdravotních komplikací.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Many studies have focused on the obesity in recent years, among other factors also in relation to insuffi cient sleep. The studies focus mainly on the importance of sleep in the regulation of energetic homeostasis and the infl uence of insuffi cient sleep on the neural and neuroendocrine systems. Whilst in children clear evidence of impact of the insuffi cient sleep on increase of BMI exist, the insuffi cient sleep in adults seems to be an inconsistent risk factor in obesity development. However, considering the complexity of the sleep and its infl uence on many physiological processes, the sleep may still play a very important role in the aetiology of obesity as well as in another health complication.