Výživa obecně

Studie o vlivu džusu z granátového jablka na pokles LDL cholesterolu v plasmě

U šťávy z granátového jablka bylo nedávno prokázáno, že má dobré antioxidační vlastnosti. Smyslem této studie bylo stanovit vliv šťávy z granátového jablka na pokles LDL cholesterolu v plasmě pacientů. V této studii byli účastníci rozděleni do 3 skupin s 20 pacienty v každé skupině.V 1. a 2. skupině pacienti dostávali šťávu z granátového jablka a 3. skupina dostávala lék Lovastatin.

Výsledky byly statisticky zhodnoceny a ukázaly, že pacienti s vyšším LDL cholesterolem ve 3. skupině ukázaly po konzumaci léku značný pokles. Hodnoty získané z 1. a 2. ukázaly při srovnání s výsledky ze skupiny 3:, že mezi všemi skupinami nejsou žádné rozdíly. Závěrem je možno říci, že šťáva z granátového jablka je účinná podobně jako lék Lovstatin.

Podle:
Eghdami A., Maskhdoom H., Izadi M.
Sborník z konference Vitamins, Nutrition, Diagnostic 2009,str.16