Výživa obecně

Co je a co není – potravinový doplněk pro sportovní výživu

V této době je málo zpráv v odborné literatuře o vhodných podpůrných výrobcích pro výživu sportovců. Je to způsobeno tím, že není rovnováha mezi marketinkem a mezi speciální vhodnou výživou pro sportovce.

Studie, které jsou kontrolované placebem, nejsou v různých sportovních disciplinách obecně přijatelné, a to zejména pro identické závěry v rekreačních a vrcholových sportech. Doporučení vrcholové sportovní mediciny a doporučení Stravovacích společností jsou prakticky identické ve vztahu k potravinovým doplňkům ve stravě sportovců.

Vysoce energetické hodnoty stravy pravděpodobně odpovídají nárokům – potřebou mikroživin. Ovšem také makroživiny mohou být poskytovány ve většině případů přirozeným výběrem přírodních potravin. Nedostačující výchova v oblasti obecné mediciny, výuky fyziologie, sportovní mediciny a dietologie jsou hlavní důvody k odpovídajícímu počtu doporučení v oblasti potravních doplňků ve sportu. Ten, kdo to navrhuje a doporučuje musí být schopen do svého doporučení zahrnout interakce potravních doplňků a mediciny, zdravotního stavu a ostatních okolností. Vrcholový sport stejně jako obchod je založen na řadě doporučení na dalších principech ne jen na medicině.

Podle:
Radvanský J., Sodovková G., Joachimová M.
Sborník z konference Vitamins, Nutrition, Diagnostic 2009, str. 35