Výživa obecně

Faktory, které ovlivňují antioxidační aktivitu u nových potravin

(barevné brambory, červené hrozny a červené víno)

Přirozené antioxidanty můžeme rozdělit podle jejich struktury na polyfenoly (flaonoidy, anthokyany), karotenoidy (karoteny, xantofyly) a tokoferoly (vitamin E). Kyselina askorbová (vitamin C) a selen jsou rovněž dobrými antioxidanty.

Antioxidační látky ochraňují máš organismus před chronickým onemocněním, jako je kardiovaskulární nebo onkologické onemocnění. Dalším naším „ochranitelem“ je resveratrol, který se většinou vyskytuje ve slupce hroznového vína a také nás chrání před kardiovaskulárním onemocněním.

Do pokusů byly zařazeny jako suroviny nové moderní odrůdy brambor, u kterých se sledovala zejména kultivace, hnojení, okolní teplota, dále červené víno, červené hrozny, mošty, semena. Červené víno má zvláště vysokou antioxidační aktivitu, která je značně rozdílná v období růstu a zrání plodů.

Jako závěr z provedených analýz lze říci, že je velký rozdíl mezi bílými a červenými víny a pěstitelskými oblastmi. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly v antioxidační aktivitě mezi pěstitelskými oblastmi, víny a jejich odrůdami. Spektrálními metodami byly zjišťovány také hladiny jednotlivých antioxidantů. Antioxidační aktivita vzrůstá při dozrávání.

Podle:
Lachman J., Hamoun K., Orsák M:, Hejtmánková A., Pivec V.
Sborník z konference Vitamins, Nutrition, diagnostics 2009, str. 20