Vybrané články

Stravitelné sacharidy ve stravě kojenců a batolat

2016/5
MUDr. Kudlová Eva, CSc., MUDr. Tláskal Petr, CSc., MUDr. Boženský Jan,
MUDr. Procházka Bohuslav, MUDr. Szitányi Natalia, MUDr. Šebková Alena

Abstrakt
Článek uvádí výsledky týkající se konzumace stravitelných sacharidů z české průřezové multicentrické studie u souboru 823 dětí ve věku 6-35 měsíců rozdělených do čtyř věkových skupin. Hodnocen byl třídenní záznam spotřeby a doplňující informace získané z dotazníku. V jednotlivých věkových skupinách dodávaly sacharidy, jejichž hlavními zdroji byly chléb a pečivo, obilné kaše, mléko a ovoce celkem 52,1–57,4 % energie, škroby, jejichž hlavními zdroji byly potraviny z obilovin a brambory 9,4–18,7 % energie. Mono- a disacharidy dodávaly 33,4–44,8 % energie, z nich volné cukry kolem 15 % ve všech věkových skupinách. Hlavní zdroje cukrů kromě laktózy byly ovoce, obilné kaše a cukr přidaný do nápojů a různých potravin. Nutriční poradenství by se mělo zaměřit na snížení příjmu volných cukrů.
Klíčová slova: Kojenec, batole, sacharidy, cukr, škrob.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The article presents the results of the cross-sectional multicentre study concerning the consumption of digestible carbohydrates of 823 children aged 6-35 months divided into four age-groups. Three-day dietary records and additional information obtained from questionnaires were evaluated. In all age groups the carbohydrates supplied 52.1–57.4 % of total energy with bread and pastry, baby cereals, milk and fruit as the main sources; starch supplied 9.4–18.7 % of energy with the cereal food group and potatoes as main sources. Mono and disaccharides provided 33.4–44.8% of energy; around 15 % accounted for free sugars. The main sources of sugars (except for lactose) were fruits, baby cereals, and sugar added to beverages and various foods. Nutritional counselling should focus on reducing the intake of free sugars.
Key words: Infant, toddler, carbohydrates, sugar, starch.