Vybrané články

Pekařské a cukrářské výrobky ve školním stravování

2016/5
Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ing. Pavel Skřivan, CSc., VÚPP, v.v.i.
Celý článek (PDF)