Výživa obecně

Stav vitaminu D u populace v Evropě

Autoři vypracovali mapu Evropy, ze které vyplývá, že v Evropě je trvalý nedostatek vitaminu D. Jako optimální množství vitaminu D v krvi populace by bylo množství nad 75 nmol/l krve. Jak ze zjištění vyplývá, je takový stav prakticky nedostižný. Autoři článku uvedli jen ty země, u kterých byly provedeny odpovídající studie.

Francie, Anglie, Španělsko, Norsko má v krvi obyvatel 50 – 75 nmol / l

Německo, Polsko, Finsko, Maďarsko má obsah vitaminu D v krvi jen 25–50 nmol/ l

Z článku vyplynulo, že starší lidé napříč Evropou nedostávají dostatečné množství vitaminu D, který je esenciální živinou pro zdravé kosti, pomáhá předejít pádům a zlomeninám způsobeným osteoporosou. Každých 30 sekund někde v Evropské Unii dojde ke zlomenině jako výsledek osteoporosy. U stárnoucí populace je také výhled, že se v Čechách zvýší každý rok množství zlomenin a to až na dvojnásobek v následné dekádě. Globální výzkum v 17 zemích Evropy extrapoloval možné výdaje na zdravotní systém až do 187 miliard, jestli že se problém deficitu vitaminu D nevyřeší.

Deficit vitaminu D u starší populace se zvyšuje, protože přirozené dodávání vitaminu D prostřednictvím slunečního záření je snížené a jen malé množství tohoto vitaminu je možno získat stravou. Doplnění potravin vitaminem je proto žádoucí.

V současné době platí denní doporučená dávka vitaminu D 200 – 400 m.j., ale dle mínění erudovaných odborníků je toto množství nedostačující.

Podle:
Bowley A.
Nutriview 2011 / 2, 3 – 4