Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2011 – organizační pokyny

1. Termín konání: 25. – 26. listopadu 2011. Konference je evidována v Centrálním registru akcí ČLK, ČAS a UNIFY. Hodnocení kredity dle směrnic.

2. Místo konání: Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, nám. T. G. Masaryka, Poděbrady

3. Odborné zajištění:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Dětské polikliniky FN v Praze – Motole, předseda Společnosti pro výživu
MUDr. Blanka Kosová, vedoucí lékařka, Léčebna Dr. L. Filipa, Lázně Poděbrady, a.s.

4. Organizační zajištění:
Společnost pro výživu, o. s. a její servisní organizace výživaservis,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669,
email: vyziva.spv@volny.cz

5. Vložné při platbě převodním příkazem činí 1 590,- Kč, při platbě na místě 1 690,- Kč. Ve vložném jsou zahrnuty organizační a režijní náklady, coffee breaky a společenský večer s občerstvením a ochutnávkou vín společnosti Znovín a.s.

6.  Ubytování včetně snídaně: v hotelích Zimní lázně, Libuše a Zámeček.
Cena lůžka ve dvoulůžkovém pokoji činí 790,- Kč (v hotelu Zámeček 990,- Kč), v jednolůžkovém pokoji 1090,- Kč (v hotelu Zámeček 1390,- Kč).

7. Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd nebo večeři v hodnotě 200,- Kč.

8. Společenský večer je součástí vložného (úvodní komorní koncert, hudba k zábavě, občerstvení a ochutnávka vín Znovín a. s.

9. Lázeňské procedury: V přihlášce za zvýhodněné ceny si mohou účastníci objednat tyto procedury: návštěvu solné jeskyně, částečnou masáž, uhličitou koupel, perličkovou koupel, rehabilitační bazén. Objednávku je třeba vyznačit v přihlášce a předem zaplatit!

10. Součástí konference je účast vystavujících firem včetně prezentace v programu.

11. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2,
nebo elektronicky na prostřednictvím tohoto formuláře
nejpozději do 15. listopadu 2011, v případě požadavku ubytování nejpozději do 31. října 2011. Ubytování se rezervuje podle došlých plateb.

12. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:

pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,

pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

13. Variabilní symbol vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD). 

výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ: 27075061, DIČ: CZ27075061