Vybrané články

Soutěž o Nejlepší školní oběd 2014

Pravidla soutěže

Smyslem soutěže je ukázat, že školní stravování je zásadní a účinnou silou v boji proti dětské obezitě a svým každodenním působením motivuje děti ke zdravému způsobu stravování. Každá školní jídelna má širokou zásobu receptů zdravých pokrmů a umí je upravit tak, aby byly u dětí oblíbené. Tuto dovednost je třeba ukázat široké veřejnosti právě prostřednictvím naší soutěže.

1. Téma soutěže:

Moderně a originálně – pestrá strava  pro děti ve školní jídelně.

Úkolem je příprava moderního kompletního poledního menu o třech chodech se zaměřením na zdravé stravování.

2. Forma a účast v soutěži:

Soutěž je korespondenční. Zúčastnit se může každá školní jídelna, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení a provozovaná podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,v platném znění.

3. Podmínky účasti v soutěži:

a) Menu musí být nanormováno na 10 porcí pro žáky věkové kategorie 11 – 14 let (pokud se soutěže zúčastní mateřské nebo střední školy, přepočtou pokrmy pro soutěžní věkovou kategorii).

b) Pokrmy se musí běžně vyskytovat na jídelním lístku.

c) Menu se bude skládat z polévky, hlavního jídla a dezertu.

d) Součástí receptů bude technologický postup.

e) Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit limit 34,- Kč dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění (musí se pohybovat ve stanoveném rozmezí).

f) Přihlašovací formulář je ke stažení

g) Vypočtená částka za celé menu musí být uvedena v přihlašovacím formuláři.

h) Přílohou přihlašovacího formuláře budou fotografie soutěžního menu připraveného ve  ŠJ. Celé menu na ukázku. Při fotografování je důležité vybrat jednobarevný podklad, aby byly fotografované pokrmy zřetelné. Fotografie musí být v dobrém rozlišení, alespoň 2 MB.

i) K přihlašovacímu formuláři bude přiložený autentický jídelní lístek (v elektronické podobě nebo naskenovaný) z týdne, kdy se v ŠJ pokrm podával. Na autentickém jídelním lístku mohou být pokrmy zastoupeny jednotlivě, nebo celé menu, pokud se tak v jídelně podává.

j) Nanormované receptury včetně fotografií, jídelního lístku a adresy školní jídelny se odešlou pomocí této přihlášky.

k) Součástí přihlašovacího formuláře musí být adresa školní jídelny, kontaktní osoba a spojení na ni.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

4. Termíny:

a) Soutěž byla vyhlášena 15. března 2014 na webových stránkách SPV

b) Uzávěrka korespondenčního kola je 30.4. 2014.

c) Do 17. června budou komisí korespondenční soutěže vybráni finalisté.

d) Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách www.vyzivaspol.cz. Finalisté budou kontaktováni emailem.

e) Celorepublikové finále se bude konat 26.srpna 2014 v Brně.

5. Hodnotící komise:

a) Korespondenční soutěže bude v tomto složení:

Ø odborníci na výživu a školní stravování

Ø lékař a hygienik

Ø zástupce Asociace kuchařů a cukrářů

b) V Brně ve finále bude komise rozšířena o:

Ø předsedu komise

Ø žáky (školy, kde bude pořádáno finále)

Ø zástupce školství (ČŠI + MŠMT aj.)

Ø zástupce médií

Ø zástupce Asociace kuchařů a cukrářů

6. Hodnotící kritéria:

Ø Dodržení zadání soutěže.

Ø Dodržení technologického postupu přípravy a jeho vhodnost pro danou věkovou kategorii ve školním stravování.

Ø Sladění menu po stránce výběru potravin, chutě, vůně a vzhledu (u korespondenční soutěže dle kvalitní autentické fotografie).

Ø Dodržení finančního normativu.

Ø Celková vyváženost menu.

7. Finále:

Ø Na základě výsledků korespondenční soutěže bude do finále vybráno 10 týmů.

Ø Celorepublikového finále se zúčastní soutěžní týmy ve složení vedoucí ŠJ a dvě pracovnice provozu (v případě menších kolektivů stačí vedoucí a 1 pracovnice provozu).

Ø Výherci finále budou zveřejněni na výše uvedených webových stránkách.

8. Vybrané recepty ze soutěže budou uveřejněny na webových stránkách www.vyzivaspol.cz  i s fotografiemi, aby byly k dispozici ostatním školním jídelnám.