Archiv akcí SPV

Školní stravování 2014 – program konference

Školní stravování 2014
datum 20. – 22.5.2014

50. výročí systému školního stravování

Konference je akreditována MŠMT č.j.516/2012-25

ÚTERÝ ODPOLEDNE – 50.VÝROČÍ SYSTÉMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

zahájení ve 13:00 hod. (13:00 – 17:00)
Moderuje: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 

I.BLOK

Úvodní slovo konference

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy – PhDr. Marcel Chládek, MBA
Školní stravování – výhled do budoucnosti

Zástupce hlavního hygienika ČR – MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Ozdravění školního stravování z pohledu hygienika

Ing. Eva Šulcová
Vznik a vývoj školního stravování v Československu

Ing. Ludmila Věříšová, CSc.
Školní stravování po roce 1990

Bc. Alena Strosserová a Bc. Anna Packová
Srovnání současného českého školního stravování se světovým

Bc. Jana Bradová
50. výročí systému školního stravování v terénu 

II.BLOK

MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu
Specifika dětské výživy

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.,  MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Monitoring nabídky potravin ve školách

MUDr. Helena Hnilicová, I. LF Univerzita Karlova Praha
Regulace automatů a bufetů ve školách

PaeDr. Eva Marádová, CSc., PedF, Univerzita Karlova Praha
Postavení pracovníků školních jídelen

Mgr. Ludmila Štvánová, radní pro školství a volný čas Praha
Magistrát hlavního města a školní stravování 

TISKOVÁ KONFERENCE 

STŘEDA DOPOLEDNE – DIETNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

(9:00 – 12:00)
Moderuje: Ing. Ludmila Věříšová CSc., MVDr. Pavel Otoupal, MUDr. Jan Ševčík 

III.BLOK

RNDr. Jitka Krmíčková, MŠMT
Novela vyhlášky o školním stravování

Ing. Alena Fürstová, ČŠI
Zkušenosti s dietním stravováním bez vyhlášky

MUDr. Zdeňka Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dietní stravování z pohledu hygienika

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. Thomayerova nemocnice Praha
Celiakie a další nemoci vyžadující dietu i ve školním stravování

DISKUZE K PŘEDNÁŠENÝM TÉMATŮM 

IV.BLOK

Bc. Marieta Baliková, FN Motol
Nemocniční dietní systém a krátké představení diet pro školní stravování

Mgr. Dagmar Koubová, Magistrát ČB, Ing. Marie Škopková, Ph.D., Sdružení jihočeských celiaků
Vyhodnocení pilotního projektu bezlepkového stravování žáků MŠ a ZŠ zřizovaných Magistrátem města České Budějovice.

Ing. Et Mgr. Diana Chrpová, VOŠ a SZŠ 5. května, Praha
Kurzy dietního stravování pro pracovníky školních jídelen 

STŘEDA ODPOLEDNE – NOVÉ SMĚRY VE VÝŽIVĚ

(14:30 – 16:30)
Moderuje: Bc. Anna Packová, Ing. Jarmila Blattná 

V.BLOK

Ing. Pavel Smetana
Původ potravin pro školní stravování – lze jej dohledat?

Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Biopotraviny ve školním stravování

Doc. Ing. Brát Jiří, CSc.
Projekt Vím, co jím

MUDr. Halina Matějová, Mgr. Veronika Březková
Nové směry ve výživě, kterými se řídit a kterými ne

Bc. Anna Packová
Mediální kampaň namířená proti konvenčnímu školnímu stravování

VI.BLOK

Panelová diskuze k aktuálním tématům školního stravování

ČTVRTEK DOPOLEDNE – BÍLÁ HROZBA?
BLOK O POTRAVINÁCH

(9:00 – 11:30)
Moderuje: doc. Ing. Jaroslav Havlík PhD., Mgr. Veronika Březková

VII.BLOK

Doc. Ing. Jaroslav Havlík Ph.D., ČZU, Fakulta agrobiologie
Cukr a umělá sladidla

Mgr. Jarmila Hamerská, Ústav preventivního lékařství MU Brno
Bílá mouka a výrobky z ní

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., MZLU Brno
Mléko a mléčné výrobky

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT
Je oprávněná hysterie kolem margarínů?

VIII.BLOK

Mgr. Alexandra Košťálová, SZU
Grant na spotřebu kuchyňské soli ve školních jídelnách

MUDr. Marie Nejedlá, SZU
Sůl, kdy pomáhá a škodí

Mgr. Miroslava Slavíková, Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem
Jak ovlivnit sůl, náhražky a recepty na snížení spotřeby soli

Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Unicolsuting
Nové předpisy o informacích na obalech potravin, informace o alergenech v pokrmech ŠJ

ČTVRTEK ODPOLEDNE –  Ke zdravé výživě dětí školního věku

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

( 13,00-18,00 )
Moderuje: MUDr. Petr Tláskal, CSc, RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. 

IX.BLOK

MUDr. Petr Tláskal, CSc
Fyziologické aspekty dětské výživy

Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Irena Němečková, Ph.D.
Nutriční přínos jednotlivých druhů potravin

Ing. Jan Pivoňka, Mgr. Iva Caklová
Značení potravin, co je nutné značit a proč

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Mýty a poplašné zprávy ve výživě

Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc.
Vliv rodiny a prostředí na stravovací zvyklosti dítěte

MUDr. Halina Matějová, Mgr. Veronika Březková, PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.
Výživová doporučení pro laiky

X.BLOK

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Fórum prevence dětské obezity a nadváhy

PaeDr. Eva Marádová, CSc., PedF, Univerzita Karlova Praha
Školní výchova ke zdravým stravovacím návykům dětí

PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Mgr. Veronika Březková
Pohyb a výživa -Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol

Mgr. Tereza Fujáková, Mgr. Marcela Floriánková, Bc. Marieta Baliková, Mgr. Alexandra Košťálová, Mgr. Lenka Suchopárová, MUDr. Petr Tláskal
Uzdravme svůj školní automat

M. Němec
Školní mléko a  ovoce do škol

Mgr. Iva Caklová, Mgr. Jana Divoká
Smart Life, Hravě žít zdravě

Bc. Anna Packová
Školní stravování, soutěže o nejlepší školní oběd

MUDr. Jan Boženský
Zapojte se do Fóra