Výživa obecně

Současné znalosti o karotenoidech

6 karotenoidů je důležitých pro život člověka : α-karoten, β-karoten, β-kryptoxantin, lutein, zeaxantin a lykopen. První 3 jsou provitaminy A.

Od roku 1965 je známo, že karotenoidy s účinkem provitaminu A štěpí enzym karoten monooxygenasa ( dříve název 15, 15´dioxygenasa) na 1 nebo 2 molekuly retinalu (vitaminu A – aldehydu). Karotenoidy v organismu cirkulují střevním ústrojím, v krvi se nacházejí v lipoproteinech a největší množství je soustředěno v játrech a tukových tkáních.

V posledních létech se karotenoidy spojují s některými onemocněními. Jsou to: onkologické onemocnění plic a prostaty, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění očí a kůže.

Karcinom plic

Před několika roky bylo obecně přijímáno tvrzení, že potraviny bohaté na β-karoten snižují riziko karcinomu plic. Platilo to v nedávné době zejména pro kuřáky. Byly prováděny různé studie, z nichž vyplynulo, že u účastníků, kteří dostávali 20 nebo 30 mg β-karotenu denně, byl výskyt karcinomu plic a následného úmrtí podstatně větší než u těch, kteří dostávali placebo. Tento paradox se snažili vysvětlit na pokusech se zvířaty. Tak fretky dostávaly 6 mg β-karotenu denně. Polovina zvířat byla vystavena tabákovému kouři. U fretek, které dostávaly karoten – bez ohledu na to zda byly nebo nebyly vystaveny kouři – byly zjištěny prekancerosní změny. Na molekulární bázi byly zjištěny 3 abnormality u kyseliny retinoové (kyseliny vitaminu A) ve vztahu ke tvorbě karcinomu.

Naproti tomu byl u fretek vystavených tabákovému kouři zjištěn positivní vliv lykopenu v množství, které u člověka odpovídá konzumaci 20 středně velkých rajčat. Zdá se tedy, že ovoce a zelenina působí ochranně proti karcinomu plic, ale naproti tomu příjem farmakologických dávek β-karotenu může u kuřáků zvýšit riziko karcinomu plic.

Lykopen a karcinom prostaty

Lykopen je hlavní karotenoid v rajčatech a akumuluje se v prostatě. Vysoké dávky konzumace rajčat a vysoké hladiny lykopenu v krvi jsou spojovány se snížením rizika karcinomu prostaty. Ve studiích na zvířatech byl na redukci růstu nádoru účinnější prášek z rajčat než čistý lykopen.

Kardiovaskulární onemocnění

Obecně se přijímá, že strava bohatá na karotenoidy ochraňuje člověka proti kardiovaskulárnímu onemocnění. Naproti tomu však v 6 studiích bylo zjištěno 10% zvýšení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění u účastníků, kteří konzumovali 15–50 mg β-karotenu denně. Toto zvýšené riziko však neprokázaly 2 studie, organizované o 6 let později. Podobně i další studie vykazovaly protichůdné výsledky ve vztahu hladiny lykopenu, luteinu, zeaxantinu a β-kryptoxantinu v krvi a rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Karotenoidy a onemocnění očí

Žlutá skvrna v oku (makula) obsahuje vysokou koncentraci luteinu a zeaxantinu, 10 000× větší než v krvi. Tyto karotenoidy působí preventivně proti poškození buněk, přijímajících světlo, proti degeneraci žluté skvrny, způsobené věkem, což může vést až k oslepnutí. Nedávno bylo zjištěno, že glutation – S – transferasa Pi je v retině bílkovina vázající zeaxantin.

Lutein a zeaxantin jsou jediné karotenoidy, vyskytující se v čočce oka, ale v nižší koncentraci než v retině. Existuje domněnka, že při prevenci degenerace bílkovin čočky fungují tyto oba karotenoidy ochranně proti tvorbě kataraktu.

Karotenoidy a kůže

Karotenoidy mohou pomoci při ochraně proti slunečnímu záření, což je jedna z jejich funkcí v rostlinách. Studie prokázaly ochranné působení karotenoidů proti spálení slunečním zářením, ale ne jako ochrana před karcinomem kůže. Suplementace 60–300 mg / den po 1–2 měsíce může způsobit u pacientů lepší toleranci slunečního záření.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2006/4, 3–4