Výživa obecně

Biologická aktivita antioxidantů

Existuje antioxidační hypotéza, že ovoce a zelenina působí preventivně proti rakovině.

Je to založeno na tom, že tyto potraviny obsahují velké množství antioxidantů a že oxidativní poškození DNA je signifikantní příčina rakoviny. Potvrzení této hypotézy není zatím provedeno. In vitro byla u ovoce a zeleniny prokázána jejich schopnost potlačit činnost volných radikálů a prokázáno jejich působení jako redukujících činitelů. U buněčného systému je možné testovat působení antioxidantů nebo extraktů z rostlinných zdrojů na odolnost buněk DNA k exogenním oxidačním činitelům. Dnes se daří stanovit endogenní oxidační poškození DNA v bílých krvinkách a také odolnost buněk vůči vnějším činitelům. Z početných studií z posledních let vyplývá, že antioxidanty a potraviny bohaté na antioxidanty mají do jisté míry ochranné účinky, zatímco různé klinické zásahy, končí chirurgickým zákrokem po objevení onkologického onemocnění. Je nutné vzít dále v úvahu i další pozitivní účinky ovoce a zeleniny, nejen jejich antioxidační účinky.

Podle:
Collins A.,R.
The Abstract Book of Vitamins 2006 – Health, Ingredients, Metabolism, Analysis, str.42