Výživa obecně

Potřeba vitaminu D a zdraví kostí v dospělosti

Senioři a zvláště ti, kteří bydlí v domovech důchodců, mívají nedostatek vitaminu D, a proto trpí často osteomalacií.

Byla provedena studie se 45 obyvatelkami domova ve stáří 71 ±6 let, které konzumovaly denně chléb obohacený 800 mg uhličitanu vápenatého a 5 000 m.j.(125 µg) vitaminu D3. Na začátku studie byla u nich průměrná hladina vitaminu D 28,53 + 18,27 nmol/l, tedy měly vitaminu D nedostatek.

Dosud nebylo zaznamenáno, že by dávka vitaminu D menší než 20 µg (800 m.j.) mohla působit preventivně na zlomeniny kostí. Na setkání u kulatého stolu v Lausane ve Švýcarsku v květnu 2003 dospěli účastníci ke konsensu, že u dospělých by hladina vitaminu D měla být vyšší než 80 nmol/l pro potlačení hladiny parahormonu a snížení rizika zlomenin. Autoři předpokládají, že hodnota 125 µg vitaminu D denně bude mít na zdraví seniorů příznivý vliv. Jejich předpoklad se splnil a hustota kostí vzrostla a rovněž hladina vitaminu D v séru se zvýšila, a to na více než 75 nmol/l.

Závěrem lze konstatovat, že obohacování chleba vitaminem D bylo účinné a zejména u osob, které měli nedostatek slunečního záření.

Podle:
Mocanu V., Costan R., Oboroceanu T., Luca V., Zbranca E.
The Abstract Book of Vitamins 2006 – Health, Ingredients, Metabolism, Analysis, str. 197