Výživa obecně

Sledování využitelnosti železa

Skupina autorů sledovala různé preparáty práškového železa a jejich využitelnost v organismu s cílem zlepšení stavu železa v organismu. U všech sledovaných preparátů stanovili strukturu a fyzikální vlastnosti a pro zjišťování využitelnosti užili 5 metod.

Jednotlivé práškové preparáty byly skladovány za nepříznivých podmínek a bylo velmi obtížně zajistit, aby se rovnoměrně dispergovaly na nosiče, užívané pro obohacování potravin. Toto se zdá být větší problém než jejich nízká využitelnost. WHO doporučuje síran železnatý jako vhodný preparát železa, a proto je nutné všechny navrhované preparáty s ním porovnat.

Autoři zjistili, že preparát užívaný pro obohacování železa se nerovnoměrně v organismu využívá, což zřejmě záleží na způsobu výroby. Doporučují proto, aby se navrhované preparáty velmi pečlivě studovaly.

Podle:
Lunch S.R. a spol.
Inst. J. Vitam. Nutr. Res. 77, 107 – 124, 2007