Výživa obecně

Přehled o sledování nutriční anemie

V roce 2006 se konal seminář o nutriční anemii a o výsledcích z jeho jednání byla napsána publikace. Vyplývá z ní, že na světě jsou miliony lidí s nutriční anemií. V závěru jsou vytčeny základní body pro budoucí výzkum, vztažený na mikroživiny a na identifikaci komponent, potřebných pro program a další práci.

WHO shromažďovala v létech 1993 – 2005 údaje, ze kterých vyplynulo, že polovina všech předškolních dětí na celém světě má anemii a dále téměř 42 % těhotných žen a více než 30 % žen netěhotných. Nejvyšší převaha postižených je v Africe, ale největší počet obyvatel takto postižených žije v Asii. Deficit železa se projevuje slabostí a únavou. Více než 200 milionů dětí je na nižším vývojovém stupni než by měly být, protože chronický deficit železa v dětství trvale zpožďuje jejich vývoj. Prakticky všechny děti, resp. zejména kojenci, potřebují doplňky železa, protože lidské mléko obsahuje jen přibližně polovinu skutečné potřeby železa.

Pro zlepšení uvedeného stavu jsou zapotřebí finance, uvádí se 50 bilionů dolarů. Nejefektivnější způsob jak zlepšit výživu, je obohacování vybraných potravin železem. Více výzkumu a tedy také více financí bude zapotřebí pro stanovení ekonomických ztrát z mentální retardace, způsobené anemií z deficitu železa. Ke zlepšení situace však nedojde jen korekcí deficitu železa a zlepšením jeho metabolismu. Je nutné korigovat další nutriční zvyklosti a také socioekonomický deficit. Je zapotřebí limitovat příjem rostlinných surovin, které obsahují kyselinu fytovou a polyfenoly, které inhibují absorpci železa a dalších minerálních látek.

Existující preventivní program jako je zvýšení příjmu vitaminu A, suplementace železem a bebo kyselinou listovou a kontrola parasitů je zapotřebí velmi pečlivě sledovat a monitorovat. Deficit železa nelze kontrolovat stejně jako deficit vitaminu A a jodu, jejichž zlepšení lze docílit pomocí suplementů a jodidace soli. Při anemii je nutné sledovat současně – obohacování potravin, bioobohacování, příjem potravin a stav zdraví spotřebitelů, což vše může přispět ke zlepšení současné situace.

Dnes je už vše známo a popsáno o nutriční anemii a tak zbývá jen přijmout návrhy a zrychlit tuto akci.

Podle:
Kremer K.
Nutritional Anemia SIGHT AND LIFE Press 2007, Basel, Switzerland http://sightandlife.org/aaHTMallg/News.htm/