Archiv akcí SPV

Akce v roce 2007

13. února
(úterý)
Vitaminy a další významné nutriční faktory  Praha
hotel Panorama
6. března
(úterý)
Jodový deficit a jeho prevence v ČR
VIII. konference s mezinárodní účastí
České Budějovice
Jihočeská univerzita
15.–17. května
(úterý–čtvrtek)
Školní stravování
I. termín
Pardubice
Dům hudby
22.–24. května
(úterý–čtvrtek)
Školní stravování
II. termín
Pardubice
Dům hudby
20.–24. srpna
(pondělí–pátek)
Kurzy pro pracovníky ve ŠS Benešov
Zeměděl. škola
18.–20. září
(úterý–čtvrtek)
Výživa a zdraví Teplice
19.–21. září
(středa–pátek)
Vitaminy Praha
Česká zemědělská univerzita
3.–4. října
(středa–čtvrtek)
Dietní výživa Pardubice
hotel Labe
17.– října
(středa)
Světový den výživy Praha
MZe ČR
6.–8. listopadu
(úterý–čtvrtek)
31. tematická konference Pardubice
hotel Labe
4.–5. prosince
(úterý–středa)
Společné stravování Pardubice
hotel Labe