Výživa obecně

Sezonní změny obsahu vitaminu D a kvalita kostí u zdravých žen

Byla provedena dlouhodobá studie v Irsku u zdravých žen ve věku 51 – 75 let, které neužívaly žádné léky. Sledovaný 25 – hydroxyvitamin D vykázal jasné sezonní variace během pozdního léta a pozdní zimy. Sezonní variace s nejnižšími hodnotami v pozdním létě byly zjištěny u močového pyridinolinu a desoxypyridinolinu, ale ne u hormonu serového parathyroidu a osteokalcinu.

Závěr:
Sezonní změny v resorpci kostí jsou ve vztahu se změnami obsahu vitaminu D v organisnu. Další výzkum této souvislosti se bude zabývat rizikem změny v kostech a jejich lámavosti.

Podle:
T. R. Hill, D. McKarthy, J. Jakobsen, Ch. Lambert-Allardt, M. Kiely, K. D. Cashman
Int. J. Vit. Nutr. Res. 2007, 77, č.5, 320 – 325