Archiv akcí SPV

Vitamíny 2009

31.srpna – 2. září 09 (pondělí-středa), MZLU Brno

Pořadatel:
Radanal s.r.o., Společnost pro výživu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Konference VITAMINS je oficiální akcí Společnosti pro výživu, České společnosti klinické biochemie Praha a Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické.

Termín akce:
31. srpna až 2. září 2009

Místo konání:
v prostorách MZLU v Brně.

Další podrobnosti:


http://www.vitamins.cz/cs/